Početna

NAJAVA DOGAĐANJA

DDD i ZUPP ’19
– otpad – ekološka niša –

26. do 29. ožujka 2019.
Hotel Aminess Maestral 4*, Novigrad (Istra)

slike

Organizacijom 31. hrvatskog znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem “DDD i ZUPP’19” nastavljamo dugogodišnju tradiciju izravnog povezivanja znanosti i prakse u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP).

Osnovna svrha održavanja ovog, kao i svih prethodnih seminara, je u okupljanju stručnjaka iz svih relevantnih čimbenika i institucija radi razmjene saznanja i iskustva te o novìnama u DDD i ZUPP djelatnosti, kao i strategiji razvoja službe utemeljenoj na višestoljetnom iskustvu.

 

O bodovanju sudjelovanja za liječnike, veterinare i sudionike sanitarne struke…


Sukladno članku 6. stavku 3. i članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravlja o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Organizator DDD Trajne edukacije je tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb.

 

DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera
i osobe u nadzoru – PLAN RADA

NAJAVA DOGAĐANJA

PROGRAM

INFORMACIJE O DDD TRAJNOJ EDUKCIJI

5./10 tema

Obvezatna dezinfekcija

Kongresni centar FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – centar Green Gold
22. svibnja, 4. lipnja i 18. lipnja 2019. godine

PRIJAVA SUDIONIKA

O bodovanju sudjelovanja za liječnike, veterinare i sudionike sanitarne struke…

Pošaljite email