Početna

NAJAVA DOGAĐANJA

DDD i ZUPP ’18

3. do 6. travnja 2018.
Hotel Aminess Maestral 4*, Novigrad (Istra)

slike

Organizacijom 30. hrvatskog znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem “DDD i ZUPP’18” nastavljamo dugogodišnju tradiciju izravnog povezivanja znanosti i prakse u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP).

Osnovna svrha održavanja ovog, kao i svih prethodnih seminara, je u okupljanju stručnjaka iz svih relevantnih čimbenika i institucija radi razmjene saznanja i iskustva te o novìnama u DDD i ZUPP djelatnosti, kao i strategiji razvoja službe utemeljenoj na višestoljetnom iskustvu.

 

O bodovanju sudjelovanja za liječnike, veterinare i sudionike sanitarne struke…


Sukladno članku 6. stavku 3. i članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (“Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravlja o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Organizator DDD Trajne edukacije je tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb.


DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera
i osobe u nadzoru – PLAN RADA

NAJAVA DOGAĐANJA

PROGRAM

INFORMACIJE O DDD TRAJNOJ EDUKCIJI

10./10 tema

Opasnosti tijekom provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije

Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4, Zagreb
23. svibnja, 6. lipnja i 20. lipnja 2017. godine

PRIJAVA SUDIONIKA 

O bodovanju sudjelovanja za liječnike, veterinare i sudionike sanitarne struke…

Pošaljite email