DDD i ZUPP seminari

U Hrvatskoj je prve seminare o zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP) početkom 70–ih godina prošlog stoljeća organizirao Zavod za zoologiju poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu. Organizaciju seminara 80-ih godina prošlog stoljeća preuzela je Poslovna zajednica EKOSAN (udruženje DDD tvrtki s područja bivše države) te nakon toga tvrtka AGROKONTROLA Zagreb. Na prvim seminarima bio je manji broj predavača. Na svim seminarima do sad su sudjelovali i predavali dr. sc. Zlatko Korunić https://zkorunic.wixsite.com/diatom-research/about, prof. dr. sc. Irma Kalinović, dr. sc. Darka Hamel i veoma često Josip Bakić, dipl. ing. biologije. Sudionika seminara bilo je oko 100-200, primjerice seminar na Zvečevu (1971) s oko 170, seminar u Splitu (1989) znatno više od 200 sudionika s više od 100 referata i brojnim predavačima iz bivše države i Svjetske zdravstvene organizacije.

Organizacijom znanstveno – stručno – edukativnih seminara s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “DDD i ZUPP” tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb 1991. godine nastavlja dugogodišnju tradiciju izravnog povezivanja znanosti i prakse u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP).

Osnovna svrha održavanja DDD i ZUPP seminara je u okupljanju stručnjaka iz prakse, znanosti, obrazovnih, vladinih institucija te iz inspekcijskih službi radi razmjene saznanja i iskustva o novinama u DDD i ZUPP djelatnosti te unapređenja struke u području javnog zdravstva, veterine i zaštite bilja kao mjere za zaštitu zdravlja i života ljudi i životinja, zaštite hrane i okoliša.

Prisutnost velikog broja eminentnih stručnjaka različitih profila (liječnici, epidemiolozi, biolozi, veterinari, agronomi, kemičari, toksikolozi, djelatnici sanitarne struke, ekolozi itd.) iz područja javnog zdravstva, veterine i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda potvrđuje interdisciplinarnost djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. Na većini DDD i ZUPP seminara sudjeluju i stručnjaci iz zemalja s područja bivše države, a na brojnim seminarima sudionici su bili i iz Italije, Mađarske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Grčke, USA, Izraela, Kanade, Portugala, Poljske, Češke, Mađarske i dr.

Tradicionalno, povodom održavanja svakog seminara objavljuje se Zbornik radova u kojem su objavljeni gotovi svi radovi prezentirani tijekom održavanja seminara što čini dostupnim sve prezentirane informacije posjednicima zbornika. Bitno je napomenuti da se, za razliku od brojnih drugih seminara, u zbornicima radova DDD i ZUPP seminara objavljuju cjeloviti radovi, a ne samo sažetci radova. Svaki rad u Zborniku radova seminara, bez obzira bio znanstveni ili stručni ili pregledni rad, je napisan prema strogim zahtjevima izdavača, sadrži literaturu i sažetak na engleskom. Iako se u zbornicima radova objavljuju izvorni tekstovi autora, svaki rad prolazi strogu i detaljnu proceduru stručne recenzije. Zbornici radova DDD i ZUPP seminara se uvijek pripremaju prije održavanja seminara i dijele sudionicima seminara tijekom prijave pa DDD i ZUPP seminari pripadaju u dobro pripremljene za slušatelje.

Zbornici radova DDD i ZUPP seminara uvršteni su u međunarodni upisnik ISSN ureda za Hrvatsku, tj. nacionalnog centra koji dodjeljuje ISSN broj hrvatskim serijskim publikacijama te stvara i održava zapise o tim publikacijama u međunarodnom upisniku.

Od 2004. godine sažetci radova na engleskom iz zbornika radova DDD i ZUPP seminara ideksiraju se u CAB Abstracts databasis (Commonwealth Agricultural Bureaux, danas CAB International), a od 2009. godine kao cjelovito izdanje u CABI Full Text databasis čime svi koji objavljuju radove u Zborniku imaju mogućnost dobivanja bodova u tzv. sekundarnim publikacijama radi ostvarivanja uvjeta za znanstveno napredovanje u zvanju.

Zahvaljujući navedenoj višedesetljenoj kontinuiranoj tradiciji održavanja seminara na temu DDD i ZUPP te publiciranja brojnih visoko vrijednih zbornika radova seminara Republiku Hrvatsku svrstava u sam svjetski vrh zemalja koje doprinose unapređenju ove iznimno značajne djelatnosti čime bi se kao jedna mala i mlada država trebali svakako svi ponositi!

BODOVANJE SUDJELOVANJA NA DDD i ZUPP SEMINARIMA

– za veterinare – sudjelovanje na “DDD i ZUPP” seminarima vrednuje prema Pravilniku o stručnom  usavršavanju   veterinara, čl. 7., točka 2. i Statutu HVK (aktivno sudjelovanje – 4 boda, pasivno sudjelovanje – 2 boda).
– za liječnike – na osnovi Odluke Hrvatske liječničke komore, predavačima na seminarima “DDD i ZUPP” dodijeljuje se 15 bodova, a slušačima 10 bodova.
– za sudionike sanitarne struke – na osnovi Odluke Hrvatske komore zdravstvenih radnika, predavačima na seminarima “DDD i ZUPP” dodijeljuje se 12 bodova, a polaznicima 8 bodova.

ODRŽANI SEMINARI

1. ZUPP’93 – Za ekološki prihvatljivu zaštitu uskladištenih žitarica, Stubičke Toplice, 24.- 26. ožujak 1993. godine
2. ZUPP’93, Stubičke Toplice, 7. – 8. lipanj 1993. godine
3. DDD u urbanoj sredini i zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Malinska, 23. – 25. veljače 1994. godine
4. ZUPP’94 – Sačuvati više, bolje i sigurnije, Novi Vinodolski, 9. – 11. ožujak 1994. godine
5. ZUPP’95 – ekološki prihvatljiva zaštita žitarica, St. Toplice, 15. – 17. ožujak 1995. god.
6. Urbana DDD djelatnost – danas za bolje sutra, St. Toplice, 1. – 2. veljače 1996. godine
7. ZUPP’96 – Novine u zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda – alterantive, Stubičke Toplice, 20. – 21. lipanj 1996. godine
8. ZUPP’97 – Vrijeme promjena, Malinska, 4. – 6. lipanj 1997. godine
9. DDD’98 – Zašto? Gdje? Kada? Kako? Tko?, St. Toplice, 22. – 24. travanj 1998. godine
10. ZUPP’99 – Novine u području suzbijanja štetnika u skladištima poljoprivrednih proizvoda, Crikvenica, 14. – 16. travanj  1999. godine
11. DDD i ZUPP’2000 – Na ulasku u novi milenij, Poreč, 15. – 17. ožujak 2000. godine
12. NOVINE U DDD DJELATNOSTI, Zagreb, 22. ožujak 2000.
13. DDD i ZUPP 2001 – Novi pristup u novom mileniju, Poreč, 14.-16. ožujak 2001. god.
• Tehnička podrška Ministarstvu zdravstva u organizaciji GODIŠNJEG SASTANKA SANITARNIH INSPEKTORA, Šibenik, 4.-5. svibanj 2001. godine
14. DDD i ZUPP 2002 – svijet i mi, Poreč, 13. – 15. ožujak 2002.
15. DDD i ZUPP 2003 – stručnost prije svega, Poreč, 12.-14. ožujak 2003.
16. DDD i ZUPP 2004 – Da li smo spremni za Europu?, Rovinj, 17.-19. ožujak 2004.
17. DDD i ZUPP 2005 – sigurna uporaba pesticida, Rovinj, 16.-18. ožujak 2005.
18. DDD i ZUPP 2006 – bolje smjernice bolji rad, Dubrovnik, 15. – 17. ožujak 2006.
19. DDD i ZUPP 2007 – 60. obljetnica ustroja suvremene djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u Republici Hrvatskoj, Dubrovnik, 28. – 30. ožujak 2007.
20. DDD i ZUPP 2008 – globalno zatopljenje => biološke promjene, Šibenik, 2. – 4.4.2008. godine
21. DDD i ZUPP 2009 – slijedimo li svjetski razvoj, Zadar, 25. – 27.3.2009. godine
22. DDD i ZUPP 2010 – prvo desetljeće u novom stoljeću, Pula, 24. – 26.3.2010. godine
23. DDD i ZUPP 2011 – prva linija borbe protiv zaraznih bolesti, Pula, 22. – 25.3.2011. godine
24. DDD i ZUPP 2012 – integralni pristup, Split, 20. – 23.3.2012.
25. DDD i ZUPP 2013 – novi izazovi, Split, 2. – 5.4.2013. godine
26. DDD i ZUPP 2014 – jučer, danas, sutra, Split, 25. – 28.3.2014. godine
27. DDD i ZUPP 2015 – važnost u izvanrednim okolnostima, Moščenićka Draga, 24. – 27.3.2015. godine
28. DDD i ZUPP 2016 – nova ozračja, Mošćenička Draga, 5. – 8.4.2016. godine
29. DDD i ZUPP 2017 – 800. obljetnica od odlaska hrvatskih hospitalaca u Križarski rat i 70. obljetnica od ustroja državne DDD djelatnosti u Republici Hrvatskoj, Mošćenička Draga, 4. – 7.4.2017. godine
30. znanstveno – stručno – edukativni seminar DDD i ZUPP 2018 – invazivne strane vrste – izazov struci, Novigrad, 3. do 6.4.2018. godine
31. znanstveno – stručno – edukativni seminar DDD i ZUPP 2019 – otpad – ekološka niša, Novigrad, 26. do 29.3.2019. godine

Pošaljite email