Najave DDD i ZUPP seminara

PRIJAVA AKTIVNOG SUDJELOVANJA U PROGRAMU SEMINARA - PRIJAVA RADA

 

36. znanstveno – stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem 
o novinama u djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD) i 
zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP)

 

Organizator:
KORUNIĆ d.o.o. Zagreb
www.korunic.hr

Uz podršku:
Upravnog odbora Hrvatske udruge za DDD
www.huddd.hr 

 

DDD i ZUPP ’25 

 

od 22. do 25. travnja 2025.


CRIKVENICA - SELCE, hotel KATARINA

 

* 15. 11. 2024. - ROK ZA DOSTAVU SAŽETKA RADA

Sažetak rada je moguće dostaviti popunjavanjem ove forme ili dostavom sažetka el. poštom na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa svim podacima koji su navedeni u formi.

Upute za način pisanja i dostavu sažetka i cijeloga rada objavljene su ispod forme za prijavu sažetka rada.

 

POPUNITE OBRAZAC

otvori - popuni - pošalji

NAPOMENA:

U sažetku koji se ne šalje popunjavanjem ovog e-obrasca već se šalje el. poštom NE navode se podnasnovi (Cilj istraživanja, Uvod, Materijal i metode, Rezultati i osnovni zaključak) jer su ovdje navedeni samo kao smjernice za pisanje sažetka, tj. što sažetak treba sadržavati (ukratko opisan cijeli rad).

U roku od 2 radna dana nakon primitka sažetka rada šaljemo pisanu potvrdu primitka. Ukoliko niste primili pisanu potvrdu primitka sažetka rada ljubazno molimo da nas što prije kontaktirate.

 

15. 1. 2025. - ROK ZA DOSTAVU RADA KOJI OBVEZNO MORA SADRŽAVATI:

1. ime i prezime autora i koautora rada te e-adresu prvoga autora

 • prvi autor i do 4 koautora koji su osobno sudjelovali u pisanju rada
 • osobe koje su svojim aktivnostima (npr. izrada statistike, postavljanje pokusa, terensko sudjelovanje u monitoringu komaraca i sl.) doprinjele izradi rada navode se u zahvali na kraju rada
 • autori i koautori se pišu bez navođenja titula

2. naziv ustanove / tvrtke (hrvatski i engleski) i punu adresu (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto, država)

3. naslov rada (hrvatski i engleski) napisan malim slovima

4. sažetak napisan prema uputama za prijavu rada:

 • konačna verzija sažetka na hrvatskom
 • točan prijevod konačne verzije hrvatskog sažetaka na engleski se dostavlja uz cijeli rad i obvezno mora biti lektoriran od strane stručnog prevoditelja

5. ključne riječi (hrvatski i engleski)

- uvod, tekst rada po poglavljima prema želji autora i zaključak:

 • rad se piše s istaknutim naslovima i podnaslovima poglavlja, ali malim slovima
 • sukladno zahtjevima CABI Full Text databases naslovi slika, tablica i grafikona (npr. Slika 1. - Picture 1.; Tablica 1. - Table 1., Grafikon 1. - Graph. 1.), kao i tekst u tablicama i grafikonima obvezno moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom
 • tablice moraju biti bez dodatnog uređenja, okvir tablice max. 1/2 pt.; max. širina tablice i grafikona 12,5 cm (visina nije zadana)
 • naslov grafikona ili slike se piše samostalno, tj. kao tekst, a ne kao dio grafikona ili slike
 • uz slike (ili preuzete tablice i grafikone) obvezno se navodi izvor (u protivnom neće biti objavljene!)

Napomena za dostavu slika: Radi što bolje kvalitete slika rezolucija mora biti cca. 300 pixeles/inch, a slika mora biti snimljena uCMYK coloru(tzv. separacija u četiri boje) jer se zbornik tiska četverobojno offsetnom tehnikom! Kako se to radi? U Adobe Photoshopu treba otvoriti sliku; na alatnoj traci kliknuti naImage”, zatim naMode”. Kada se klikne naModedesno će se otvoriti kućica s već ponuđenom opcijom RGB Color”, a Vi trebate kliknuti naCMYK Color”. Radi dodatne kontrole provjerite je li u nazivu slike u zagradi navedena opcija „... (CMYK ...)”.

Ako nemate mogućnosti navedeno sami napraviti, slike se, osim kao dio rada, moraju poslati i posebno u jpg.

 • a u radu treba pisati hrvatski naziv (ako postoji) i znanstveni naziv, npr. tigrasti komarac - Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) ili kestenjasti brašnar -Tribolium castaneum (Herbst). Kod ponavljanja zadržati hrvatski naziv ili znanstveni pišući inicijal prvog naziva, npr. albopictus ili T. castaneum bez naziva autora i godine.
 • obvezno navođenje referenci u radu: brojčano kao superscript, npr. (1) ili popis citiranih autora s ujednačeno napisanom interpunkcijom, npr. (Korunić Z. et al., 2004.)

7. literatura:

 • isključivo ona koja je korištena za izradu rada
 • popis prema redoslijedu citiranja u tekstu ako se reference u radu navode rednim brojevima ili
 • popis abecednim redom po prezimenu autora ako se reference u radu navode s popisom citiranih autora
 • ujednačena interpunkcija prema uzorku, npr.: Baklaić Ž., Jeličić P., Capak K., Ljubičić M., Aleraj B., 2010. Epidemiološke prijetnje u zadnjem desetljeću. Zbornik radova seminara DDD i ZUPP 2010., 23.-26.3.2010., Pula, KORUNIĆ d.o.o. Zagreb, str. 15-28

8. Najveća duljina cijeloga rada, uključivo sažetak na hrvatskom i engleskom, može biti do maksimalno 10 stranica teksta (A4 format). Font Times New Roman, veličina slova 12, razmak između redova - single (jednostruki).

 • tekst cjelovitog rada se šalje bez dodatnog tehničkog uređenja autora, jer se radovi tehnički uređuju prema zahtjevima izdavača

 

Radovi koji nisu dostavljeni sukladno naputcima neće biti prihvaćeni za objavljivanje u Zborniku radova DDD i ZUPP seminara.

 

* 14. 4. 2025. - ROK ZA DOSTAVU POWER POINT PREZENTACIJE

 • predviđeno trajanje prezentacije prijavljenih radova je 15 minuta
 • broj stranica prezentacije treba obvezno prilagoditi prezentaciji u trajanju od 15 minuta

___________________________________________________________________________

Sažetak, cjeloviti rad (snimljen u Word dokumentu) i Power Point prezentacija šalju se elektronskom poštom u zadanim rokovima na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Ako je Vaš rad ili prezentacija većega obujma predlažemo da koristite link http://jumbo.iskon.hr/ za slanje elektronske pošte jer podržava slanje dokumenata do 700 MB.

 

 

Veselimo se ponovnom druženju s vama i vašem aktivnom sudjelovanju!

Organizator seminara

KORUNIĆ d.o.o. Zagreb

 

___________________________________________________________________________

Radovi iz zbornika, napisani sukladno zahtjevima izdavača od 2004. godine citiraju se u CABI Abstracts databasis, a od 2009. godine kao cjelovito izdanje u CABI Full Text databases čime svi koji objavljuju radove u Zborniku radova DDD i ZUPP seminara imaju mogućnost dobivanja bodova u tzv. sekundarnim publikacijama radi ostvarivanja uvjeta za znanstveno napredovanje u zvanju.