Najava DDD trajne edukacije

BODOVANJE SUDJELOVANJA NA TRAJNOJ EDUKACIJI ZA IZVODITELJE OBVEZATNIH DDD MJERA

za veterinare – sudjelovanje na Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera vrednuje prema Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara, čl. 7., točka 8., pod a). i b). za narečeni tečaj – radionicu: bez provjere znanja 2 boda, a s provjerom znanja 4 boda.

za liječnike – sudjelovanje na Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera vrednuje se prema čl. 5 i 15. st. 1. točka 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti liječnika Hrvatske liječničke komore. Na osnovi Odluke Hrvatske liječničke komore, za svaki program “Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera i osobe u nadzoru” koji će se održavati dva puta godišnje u Zagrebu, a koji se sastoji od ukupno deset tematskih programa, predavačima se dodijeljuje 15 bodova, a slušačima 11 boda.

za sudionike sanitarne struke – sudjelovanje na Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera vrednuje se prema članku 10. i 11. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti magistara sanitarnog inženjerstva, diplomiranih sanitarnih inženjera, sveučilišnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, stručnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, sanitarnih tehničara …, predavačima se dodijeljuje 15 bodova, a polaznicima 10 bodova.