Najava DDD trajne edukacije

INFORMACIJE O DDD TRAJNOJ EDUKACIJI

MJESTO ODRŽAVANJA

  • web platforma Online DDD Trajne edukacije kroz sustav za e-učenje (e-learning sustavi), odnosno Learning Managament Systems (LMS)

KOTIZACIJA

Kotizacija po osobi, uplaćena u roku dospijeća plaćanja, iznosi 83,00 EUR + 25% PDV (pohađanje online predavanja kroz sustav za e-učenje; Zbornik radova predavanja (u tiskanom obliku i pdf primjerak kojeg sudionik može preuzeti s online platforme za e-učenje); polaganje online ispita znanja; potvrde i sažeti izvještaj o pohađanju DDD Trajne edukacije; naknade nadležnim Komorama radi ostvarivanja bodova; organizacija, realizacija edukacije kroz sustav za e-učenje i tehnička podrška tijekom održavanja e-učenja).

Zbog tehničko-organizacijskih razloga nema povrata uplaćene kotizacije ukoliko se sudjelovanje ne otkaže najmanje 7 dana prije prijavljenog dana sudjelovanja. Pokrivanje troškova omogućavanja Online edukacije kroz sustav za e-učenje (e-learning sustavi), odnosno Learning Managament Systems (LMS) za sudionike za koje nije pravovremeno napravljena odjava sudjelovanja iznosi 33,00 EUR + PDV (uračunata isporuka zbornika radova predavanja te administracija evidencije sudjelovanja u el. apl. EdukacijaM i Moodle sustavu za e-učenje).

Sukladno važećem Pravilniku o porezu na dobit poslodavac ima pravo na dodatno smanjenje osnovice poreza na dobit ako su radniku plaćeni troškovi edukacije ili izobrazbe povezani s djelatnošću poduzeća, tj. troškovi za sudjelovanje na seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu. Postotak smanjenja ovisi o vrsti obrazovanja i izobrazbe (opće ili posebno) te veličini poduzetnika.

 

NAČIN PLAĆANJA KOTIZACIJE

Kotizacija se uplaćuje na osnovi predračuna isključivo na transakcijski račun organizatora sukladno važećem Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Dospijeće plaćanja je najkasnije 1 dan prije prijavljenog termina pohađanja određene teme iz programa obvezne DDD Trajne edukacije.

Nakon svakog održanog termina edukacije kotizacija će biti fakturirana uvećana za posebnu naknadu 40,00 EUR sukladno važećem Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

 

NAČIN PRIJAVE SUDJELOVANJA

Prijava sudjelovanja se radi popunjavanjem (isključivo!) obrasca objavljenog na na web stranici http://www.korunic.hr/web/ tj. http://korunic.hr/web/index.php/layout/najave/najave-ddd-trajne-edukacije ili direktno ulaz http://korunic.hr/web/Dokumenti/PRIJAVA_za_DDD_Trajnu_edukaciju.doc 

Prijava se šalje el. poštom na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

PISANA PRIJAVA U ZADANIM ROKOVIMA JE OBVEZNA!

Na osnovi zaprimljene pisane prijave sudjelovanja u roku od max. 2 rada dana el. poštom iz aplikacije “EdukacijaM.Win” šalje se PRIVREMENA POTVRDA koja vrijedi do izdavanja zbirne POTVRDE O SUDJELOVANJU sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo.

OD PRIJAVE PREMA ZADANIM TERMINIMA NEMA ODSTUPANJA!

Podaci iz prijave o fizičkim osobama zaštićeni su sukladno GDPR, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti podataka.

U slučaju dugovanja za prethodno razdoblje i neplaćene kotizacije za aktualnu temu iz programa DDD Trajne edukacije, sudionik NEĆE moći pristupiti web platformi online edukacije, dobiti Zbornik radova predavanja, preuzeti pdf verziju Zbornika radova predavanja s web platforme, slušati e-predavanja, polagati online ispit osobne provjere znanja niti će njegovo sudjelovanje biti prijavljeno nadležnim Komorama.

 

OBVEZNICI EDUKACIJE

OBVEZNICI EDUKACIJE su osobe iz nositelja odobrenja za povedbu obvezatnih DDD mjera:

  • odgovorne osobe za DDD: dipl. sanit. inž. ili dipl. inž. biologije ili prof. biologije ili doktor medicine
  • svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera propisani čankom 4. i 5. Pravilnika - uvjeti - DDD (NN 35/07): dipl. sanit. inž., sanit. inž. i sanit. tehn.
  • te svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera drugih struka koje nisu propisane Pravilnikom, a provode mjere u nositelju odobrenja.

Program DDD Trajne edukacije namijenjen je i osobama u nadzoru nad provedbom obvezatnih DDD mjera (stručni i inspekcijski nadzor); korisnicima obvezatnih DDD mjera te svima onima koji žele obnoviti znanje ili dobiti nove spoznaje iz tematskog područja.

 

PROGRAM RADA

  • mogućnost pohađanja jedne teme odabirom jednog od tri ponuđena termina kroz sustav za e-učenje
  • program e-učenja jedne teme je moguće odraditi u roku od max. 5 dana (utorak od 8:30 sati do subota do 24:00 sata), a nakon toga roka korisničko ime i lozinka postaju nevažeći
  • polaganje online ispita znanja nakon odslušanih svih predavanja

 

PRIVREMENE POTVRDE

Kako bi se sprječila zlouporaba privremenih potvrda prijavu sudjelovanja je moguće napraviti isključivo cca. najviše mjesec dana prije održavanja 1. termina svake teme iz programa obvezne DDD Trajne edukacije.

Na osnovi zaprimljene pisane prijave sudjelovanja u roku od max. 2 rada dana el. poštom iz aplikacije “EdukacijaM.Win” šalje se PRIVREMENA POTVRDA koja vrijedi do izdavanja zbirne POTVRDE O SUDJELOVANJU sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo. 

Privremena potvrda je nevažeća odmah po izdavanju «Potvrde o sudjelovanju»!

 

POTVRDE O SUDJELOVANJU

Sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo, nakon održane edukacije te ažuriranja podataka iz evidencije o prijavi, potpisa u Popisu ovlaštenih izvoditelja i predanog Ispita, na adresu ovlaštenog izvoditelja obvezatnih DDD mjera poštom kao preporučena pošiljka se šalje zbirna Potvrda o sudjelovanju sudionika ovjerena od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju koja vrijedi 5 godina.

Uz ovu Potvrdu ovjerenu od provoditelja DDD Trajne edukacije prilažu se Potvrde, tj. tzv. kartice (koje glase na ime i prezime sudionika edukacija) o petogodišnjem ciklusu pohađanja tema iz programa edukacije za svaku osobu iz članka 6. stavka 3. i članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika – uvjeti DDD (NN35/07) , a koje izrađuje organizator edukacije.

Ove dvije potvrde čine jednu cjelinu i daju se na uvid tijekom inspekcijskog nadzora ili za potrebe javnog nadmetanja.

 

IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ EDUKACIJI

Sukladno obvezi iz Ugovora između provoditelja i organizatora DDD Trajne edukacije, članak 2. točka 10., organizator edukacije je obvezan izraditi izvješće o sudjelovanju ovlaštenih izvoditelja nakon svake održane teme iz Programa te o istome u pisanom obliku izvjestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo i provoditelje edukacije. Izvješće o održanoj DDD Trajnoj edukaciji sadrži: dnevni program rada; analizu kontrole Ispita samoprovjere znanja; obrazac Potvrde za sudjelovanje na DDD Trajnoj edukaciji; popis sudionika edukacije iz ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera po županijama; evidenciju potpisa sudionika iz ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera kao potvrda sudjelovanja.