Najava DDD trajne edukacije

PROGRAM

 

 

DDD Trajna edukacija

4. Tema/10

Cjelovito (integrirano) suzbijanje sinantropnih muha, osa i stršljena te leptira od značaja za turistička područja

 

Online edukacija kroz sustav za e-učenje (e-learning sustavi), odnosno Learning Management Systems (LMS)

od 24. listopada do 25. studenog 2023. godine

 

I. Uvod

- Upute za pohađanje online DDD Trajne edukacije

- Zbornik radova predavanja

- Pitanja za predavače

II. Redoslijed predavanja:

  1. Predavanje - Pavle Jeličić - Javnozdravstvena važnost suzbijanja muha
  2. Predavanje - Ana Klobučar - Muhe – biologija naših najčešćih sinantropnih vrsta
  3. Predavanje - Nediljko Landeka – Primjena larvicida, mamaca i premaza te adulticidni postupci integriranog suzbijanja muha
  4. Predavanje - Vlatka Rozman - Rezistencija kod muha
  5. Predavanje - Nataša Janev Holcer - Sanitacija okoliša - osnova integriranog pristupa suzbijanja muha
  6. Predavanje - Mirta Sudarić Bogojević, Nediljko Landeka - Ose, stršljeni, bumbari, korisnost i štete
  7. Predavanje - Boris Hrašovec - Leptiri, gusjenice ili njihovi dijelovi (zlatokraj, gubar glavonja, borov četnjak) - uzročnici alergijskih pojava u slučajnom kontaktu

III. Online ispit za osobnu provjeru znanja

IV. Potvrda o uspješno završenom pohađanju Online DDD Trajne edukacije

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Opće infomacije o pohađanju DDD Trajne edukacije i obrazac prijave dostupni za preuzimanje na

http://korunic.hr/web/index.php/layout/najave/najave-ddd-trajne-edukacije