Publikacije

Zakonska regulativa i objašnjenja

Zbirka propisa s objašnjenjima i novine u području javnog zdravstva, veterine i zaštite bilja “DDD djelatnost u Republici Hrvatskoj", Izdanja u 1997. i 1998. godina, Razni autori.

Brošura “Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, Pravilnik o načinu obavljanja obvezatne dezifekcije, dezinsekcije i deratizacije te objašnjenje oba Pravilnika” (NN 38/98)

Brošura “Zakon o otrovima i objašnjenje” (NN 27/99)

Brošura “Zakon o sanitarnoj inspekciji i objašnjenje” (NN 27/99)

Brošura “Lista otrova” (NN 34/99)

Brošura “Pravilnik o označavanju i obilježavanju otrova koji se stavljaju u promet, Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje otrova u skupine te objašnjenje oba Pravilnika” (NN 27/99)

Brošura “Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova i objašnjenje Pravilnika” (NN 62/99)

Brošura “Pravilnik o uvjetima i načinu skladištenja otrova skupine I koji djeluju u obliku plina, Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom, uporabom ili zbrinjavanjem otrova i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili rabe otrove, Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom, uporabom ili zbrinjavanjem otrova i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili rabe otrove te objašnjenje Pravilnika” (NN 92/99, 151/02)

Brošura “Lista otrova” (NN 07/01)

Brošura "Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o otrovima te načinu dostave podataka iz očevidnika" (NN 78/02, 13/03)

Brošura “Popis otrova namijenjenih održavanju komunalne higijene, za dezinfekciju, deratizaciju, odstranjenje lošeg mirisa i dekontaminaciju”

www.huddd.hr – izdanje rujan 2008. – Brošura „Obvezna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva“ (Izvod iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Pravilnik – uvjeti DDD, Odluka MZSS – DDD Trajna edukacija, Pravilnik – način – DDD, Program mjera 2008. – 2013.)

www.huddd.hr – izdanje listopad 2008. – Brošura „Obvezna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva“ (pročišćeni tekst Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Pravilnik – uvjeti DDD, Odluka MZSS – DDD Trajna edukacija, Pravilnik – način – DDD, Plan provedbe DDD Trajne edukacije 2009. – 2013., Program mjera 2008. – 2013., Naputak – inspekcijski nadzor, Zakon o sanitarnoj inspekciji)

NOVO! www.huddd.hr – izdanje ožujak 2009. – Brošura „Upute za provedbu obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva – što je to? zašto? gdje? tko? kada? kako? koliko?

Mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti (Što definira Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti?; Kako se ostvaruje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti?; Tko su obveznici provedbe?; Tko ih provodi?)

Obvezna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (Što su obvezne DDD mjere kao mjere sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti pučanstva?; Gdje se provode?; Tko ih provodi?; Tko su obveznici provedbe?; Pod kojim uvjetima netko smije provoditi obvezne DDD mjere?; Zašto se provode opće, posebne i sigurnosne DDD mjere?; Na osnovi čega se provode obvezne DDD mjere?; Kako se provode obvezne DDD mjere?; Kada se izrađuje PLAN PROVEDBE, a kada PROGRAM MJERA?; Rokovi provedbe DDD mjera; Što se podrazumijeva pod stručnim nadzorom?; Kada se provodi stručni nadzor?; Što se podrazumijeva pod sanitarnim nadzorom?; Kada se provodi sanitarni nadzor?; Kako se provodi sanitarni nadzor?; Koje su ovlasti sanitarnog inspektora?; Način financiranja obveznih DDD mjera; Kakva je „veza“ između HACCP standarda i DDD mjera?; Kaznene odredbe; U čijoj su nadležnosti privatni neodržavani vrtovi i okućnice?

Upute za izradu Plana provedbe u objektima u kojima se provode DDD mjere kao opće mjere (Kako se izrađuje „Plan provedbe općih DDD MJERA“?; Kako se provode mjere dezinfekcije?; Kako se provode mjere dezinsekcije?; Kako se provode mjere deratizacije?; Što je fumigacija?; Kakva sredstva se koriste za provedbu DDD mjera?)

Upute za izradu Programa mjera kada se provode DDD mjere kao posebne mjere (Shematski prikaz protokola za provedbu DDD mjera kao posebnih mjera u 10 točaka; Odluka jedinica lokalne samouprave; Koje elemente mora sadržavati Program mjera za područje općine, grada, županije, tj. Grada Zagreba?; Analiza postojećeg stanja; Svrha i cilj provedbe mjera te definiranje stanja koja su pogodovala infestaciji; Opći nacrt Programa mjera; Detaljno razrađeni Program mjera, tj. definiranje obveza svih sudionika provedbe programa; Način provođenja evaluacije; Izrada Provedbenog plana; Detaljno razrađena organizacija i raspored plana rada; Suradnja zavoda i ovlaštenih izvoditelja; Najčešća pitanja i odgovori vezano uz provedbu obveznih DDD mjera kao posebnih mjera)

te brojne druge e-publikacije, e-letci itd.


Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost na knjige porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 5%, a na periodične tiskovine porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 13%.

Troškovi poštarine (GLS) za isporuke u Hrvatskoj su uračunati za narudžbe veće od 70,00 EUR (bez PDV-a). Cijena poštarine za inozemstvo fakturira se prema važećem cjeniku GLS.

Narudžbu možete poslati faxom na broj +385 (0)1 2333 548 ili putem el. pošte na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Molimo navesti slijedeće podatke:

– naziv tvrtke / ustanove

– ulica i broj

– mjesto i poštanski broj

– osobni identifikacijski broj (OIB) pravne ili fizičke osobe

– ime osobe koja naručuje

– telefon

– fax

- e-adresu za zaprimanje e-računa.


Slanjem pisane narudžbe izjavljujem/potvrđujem da sam suglasan/na da trgovačkom društvu KORUNIĆ d.o.o. Zagreb dobrovoljno stavljam na raspolaganje svoje privatne podatke i podatke trgovačkog društva koje predstavljam ili zastupam. Također dozvoljavam da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s KORUNIĆ d.o.o. Zagreb. KORUNIĆ d.o.o. Zagreb se obvezuje pružati zaštitu navedenih osobnih podataka na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema kupcima, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovi privatni podaci uklone iz elektronske aplikacije „FakturaM.Win.appref-ms“ u vlasništvu KORUNIĆ d.o.o. Zagreb. Svi privatni podaci o korisnicima strogo se čuvaju sukladno važećoj Općoj Uredbi o zaštiti podataka – GDPR i dostupni su samo djelatnicima KORUNIĆ d.o.o. Zagreb kojima su ti podaci nužni za obavljanje djelatnosti te su odgovorni za poštivanje načela zaštite privatnosti. Skupljanje i obrada osobnih podataka NE uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj niti u inozemstvu. Naručitelj je suglasan da KORUNIĆ d.o.o. Zagreb u skladu s navedenim uvjetima, koristi ovdje navedene osobne i/ili podatke trgovačkog društva koje predstavljam ili zastupam trajno, tj. do odjave društva KORUNIĆ d.o.o. kao poslovnog subjekta u nadležnom Trgovačkom sudu.