Publikacije

Zbornici DDD Trajne edukacije

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD RADIONICE “KOMARCI I NJIHOVO SUZBIJANJE”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2002. godine. Knjiga je A4 formata, ima 74 stranice. Cijena 18,00 EUR
Komarci, Monitoring komaraca jednostavnim i tehničkim postupcima. Procjena uspješne dezinsekcije, Tipična urbana legla komaraca i njihovo praćenje, Tipična legla poplavnih vrsta komaraca i njihovo praćenje, Komarci kao prenosioci bolesti, Integrirano suzbijanje komaraca, Suzbijanje ličinki, Suzbijanje komaraca neagresivnim postupcima, Tehnike primjene larvicida i adulticida u suzbijanju komaraca, Flebotomi, morfologija, rasprostranjenost, najčešće vrste, zdravstveni značaj, suzbijanje, Ekološki rizici i zaštitna sredstva (oprema na radu), Pitanja za samoprovjeru znanja s točnim odgovorima

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD RADIONICE “SUZBIJANJE ŽOHARA, MRAVA I TERMITA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, rujan 2002. godine. Knjiga je A4 formata, ima 79 stranica. Cijena 18,00 EUR
Žohari, sinantropni štetnici, Organizacija suzbijanja smeđeg žohara primjenom gelova u konditorskoj industriji – praktična iskustva, Žohari štetnici u skladištima i njihovo suzbijanje, Žohari napast u stanovima. Što mogu poduzeti stanari?, Integralne mjere suzbijanja žohara, Javnozdravstvena važnost suzbijanja žohara, Mravi (Hymenoptera, formicidae) – Sistematika, ekologija, prepoznavanje, Mravi u ljudskim habitatima, bolnicama, hotelima, Suzbijanje faraonskog mrava, Mravi u skladištima i njihovo suzbijanje, Alergije kod ljudi uzrokovane mravima, Organizacija dezinsekcijskih postupaka u nekom objektu, Termiti, opasni štetnici drva – Sistematika, morfologija i prepoznavanje, Termiti novi štetnici primorja Hrvatske

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD RADIONICE “GLODAVCI I PTICE”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, rujan 2002. godine. Knjiga je A4 formata, ima 90 stranica. Cijena 19,00 EUR
Javnozdravstvena važnost deratizacije, Naši sinantropni mišoliki glodavci, Principi moderne deratizacije, Praćenje populacije glodavaca i uvjeta okoliša u urbanim područjima, Provedba deratizacijskih postupaka, Praktična provedba deratizacije, Stručni nadzor sustavne deratizacije, Organizacija i provođenje nadzora nad provedbom deratizacije, Suzbijanje sitnih glodavaca na poljoprivrednim i šumskim površinama, Specifičnosti suzbijanja glodavaca na životinjskim farmama, Suzbijanje glodavaca na mjestima uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (pekare, žito-mlinska industrija, silosi), Ptice – ekološki i javnozdravstveni problem u urbanim, Da li su ptice suvremeni štetnici u urbanoj sredini.

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD RADIONICE “SINANTROPNE MUHE, OSE I STRŠLJENI, BRANIČEVKE, LEPTIRI OD ZNAČAJA ZA TURISTIČKA PODRUČJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2003. godine. Knjiga je A4 formata, ima 67 stranica. Cijena 18,00 EUR
Značaj, rasprostranjenost, životni ciklus, biologija, etologija i ekologija muha, Javnozdravstveni značaj suzbijanja muha, Integralno suzbijanje muha, Specifičnosti suzbijanja muha u različitoj animalnoj proizvodnji, Ose i stršljeni. Leptiri značajni za turizam (zlatokraj, borov četnjak gnjezdar), Preparati iz prodajnog programa namijenjeni suzbijanju muha, osa, stršljenova i leptira, Novartis – program zaštite protiv muha.

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD RADIONICE “DEZINFEKCIJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2003. godine. Knjiga je A4 formata, ima 115 stranica. Cijena 20,00 EUR
Smisao i primjena dezinfekcija, Dezinfekcija – metode, sredstva, tehnike aplikacije te rokovi izvođenja, Sustav registracije dezificijensa u RH, Uloga sanitarne inspekcije u provođenju mjera dezinfekcijskih postupaka, Praktična dezinfekcija u svakodnevici, Dezinfekcijski postupci pri prevenciji ili pojavnosti legioneloza u hotelskim ili drugim prostorima, Zbrinjavanje otpada koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite, Primjena aparata u provođenju dezinfekcijskih postupaka, Ptice, sisavci i artropodi – izvor tinjajućih zaraza, Dezinfekcija u slučaju biološkog napada, Praktična iskustva u sanacijskoj dezinfekciji u posebnim prilikama, Dezinfekcija klaonica, objekata za proizvodnju hrane i prijevoznih sredstava za transport životinja, Dezinfekcija štala kod pojave značajnijih zaraznih bolesti, Dezinfekcija zraka proizvodima tvrtke VETERINA d.o.o., Postupci primjene sredstva za uklanjanje neugodnih mirisa pri sanaciji septičkih jama, ekshumacijskih postupaka ili materijala u raspadanju, Sredstva za dezinfekciju iz proizvodnog programa SAPONIA d.d. i njihova primjena, Sustav čišćenja i dezinfekcije pjenom, Dezinfekcija ruku i površina – stare i nove činjenice, Dezinfekcija prostora.

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD RADIONICE “OTROVNE, IRITANTNE ILI GADLJIVE ŽIVOTINJE I NETOPIRI”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2004. godine, Knjiga A4 formata, ima 105 stranica, Cijena 20,00 EUR
Istine i zablude o otrovnim ili neugodnim životinjama; Pauci, štipavci, strige, stonoge; Krpelji od značaja za humanu medicinu; Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) i pederin dermatitis; Stjenice; Medicinski postupci kod ugriza, uboda ili dodira s otrovnim lučevinama fenerotoksičnih ili kriptotoksičnih životinja; Uši; Buhe; Neki ektoparaziti domaćih životinja i kućnih ljubimaca, Grinje; Arthropoda stanovnici vlažnih staništa u dekompenzaciji (skokuni, babure, uholaže, zrikavci); Zmije i ljudi – kako živjeti zajedno; Chiroptera – šišmiši.

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD RADIONICE “DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA U HACCP SUSTAVU”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2004. godine, Knjiga A4 formata, ima 140 stranica, Cijena 24,00 EUR
Održavanje higijene namirnica i sigurno rukovanje hranom, HACCP – teorija i praksa s posebnim osvrtom na kontrolu štetočina, Primjena integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću vode za piće u javnoj vodoopskrbi (ISO 9001/ ISO 14001/ HACCP), Implementacija HACCP sustava u ugostiteljstvu i hotelskim objektima te specifičnosti provedbe mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema zahtjevima sustava – vlastita iskustva, Implementacija HACCP sustava u pogonu za preradu voća i specifičnosti provedbe mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema zahtjevima sustava, DDD mjere kao potencijalni rizik pri uvođenju HACCP – a u prehrambenoj industriji, Primjer DDD nadzora i radnih postupaka po HACCP načinima u jednom pogonu za proizvodnju slastica, Provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i drugih mjera prema HACCP načinima u objektima konditorske industrije, Provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i drugih mjera prema HACCP načinima u mljekarskoj industriji, Provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i drugih mjera prema HACCP načinima u žitomlinskoj industriji, Temeljna načela «Standardnih postupaka operativne sanitacije» – SSOP u praksi mesne industrije, Analiza potencijalnih opasnosti na svinjogojskim farmama te pri uzgoju pilenki i proizvodnji jaja, Plan dezinfekcije u procesima pripreme hrane.

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD RADIONICE “OSNOVNI PRINCIPI PROVEDBE DDD MJERA U PRAKSI”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, lipanj 2005. godine, Knjiga A4 formata, ima 86 stranica, Cijena 18,00 EUR
Osnovni principi provedbe DDD mjera u praksi, Uloga i važnost izvoditelja DDD mjera u praksi, Uloga i važnost osoba u nadzoru nad provedbom DDD mjera u praksi, Tehnike primjene pesticida i zaštitna oprema u dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, Provedba mjera dezinfekcije u praksi, Osnovni principi suzbijanja štetnika od javnozdravstvene (estetske) važnosti u praksi, Suzbijanje mišolikih glodavaca u praksi, Prva pomoć kod otrovanja pesticidima, postupci i sredstva, Osnovni ekonomski principi izrade kalkulacija za DDD usluge (mjere)

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD RADIONICE “ŠTETNICI HRANE, USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PREDMETA OPĆE UPORABE TE MUZEJSKI ŠTETNICI”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, studeni 2005. godine, Knjiga A4 formata, ima 142 stranice, Cijena 23,00 EUR
Javnozdravstvena i gospodarska važnost štetnika uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i hrane; Insekti – gospodarski štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i hrane; Insekti – štetnici mesnih proizvoda, sira i kože; Insekti – štetnici tkanina, odjevnih, dekorativnih ili muzejskih predmeta; Grinje – štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i hrane; Plijesni i mikotoksini uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i hrane; Insekti – štetnici drva i papira (izuzev termita); Kontaminacija mlinarskih proizvoda; Štetnici hrane u domaćinstvu i njihovo suzbijanje; Alergije uzrokovane skladišnim štetnicima; Prepoznavanje štetnika u skladištima prema nastalim štetama; Suzbijanje štetnika u skladištima poljoprivrednih proizvoda i hrane; Metode otkrivanja štetnika u skladištima poljoprivrednih proizvoda i hrane

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD RADIONICE “ŽIVOTVORENJE PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE OBVEZATNIH DDD MJERA – provedba u praksi”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, lipanj 2006. godine, Knjiga A4 formata, ima 83 stranice, Cijena 18,00 EUR
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove i druge pravne osobe te osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva; Kako treba izgledati skladišni prostor gdje se skladište pesticidi s kojima se provode obvezatne DDD mjere?; Kako smanjiti rizik tijekom primjene pesticida?; Način provedbe obvezatne dezinfekcije; Način provedbe obvezatne dezinsekcije i deratizacije; Program mjera i Provedbeni planovi i koja je njihova svrha?; Inspekcijski nadzor nad provedbom obvezatnih DDD mjera; Stručni nadzor nad provedbom obvezatnih DDD mjera; Tehnike primjene pesticida i zaštitna oprema u provedbi obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; Obvezne evidencije i zbirna izvješća o provedenim obvezatnim DDD mjerama; Dužnosti i obveze poslodavaca u provođenju zaštite na radu i zaštite od požara

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRALNO) SUZBAIJANJE KOMARACA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2006. godine, Knjiga A4 formata, ima 104 stranice, Cijena 24,00 EUR
Komarci i flebotomi kao prenosioci bolesti; Komarci, morfološke i anatomske značajke, ekološko – etološke osobitosti; Nevidi (Flebotomi); Protokol za nadzor i suzbijanje komaraca – Program mjera i provedbeni plan; Inspekcijski nadzor; Izvid terena – pregled površina i prostora te određivanje „kritičnih točaka” kao tipičnih urbanih ili semiurbanih legla (staništa) komaraca; Izvid terena – pregled površina i prostora te određivanje „kritičnih točaka” kao tipičnihpoplavnih (ili akumulacijskih) staništa komaraca; Metode uzorkovanja komaraca; Aktivne mjere protiv ličinaka i krilatica (Suzbijanje ličinki i odraslih oblika neagresivnim postupcima); Biološke metode suzbijanja ličinki komaraca primjenom Bacillus thuringiensis israelensis (Bti); Cjelovito (integralno) suzbijanje komaraca; Popis izvoditelja DDD mjera koje imaju odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za obavljanje poslova obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – stanje listopad 2006. godineOznačavanje prostora uputama o radu s kemikalijama

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “FUMIGACIJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, lipanj 2007. godine, Knjiga A4 formata, ima 158 stranica, Cijena 27,00 EUR
Fumigacija; Opći postupak fumigacije (planiranje fumigacije); Praktičan prikaz fumigacija robe i objekata; Fumigacija brodova, zrakoplova ili lučkih spremišnih prostora; Fumigacija žitarica na brodu; Tretiranje drvene građe; Fumigacija u veterini; Rezistentnost štetnika na fumigante i biotestovi; Opis fumiganata registriranih u HrvatskojNovine u uporabi raznih formulacija fosfina; Toksikološke i kliničke karakteristike fumiganata; Sigurno rukovanje s fumigantima; Fumigacija – osvrt na važeće propise (javno zdravstvo, hrana)

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CIJELOVITO (INTEGRALNO) SUZBIJANJE ŽOHARA, MRAVA I TERMITA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2007. godine, Knjiga A4 formata, ima 96 stranica, Cijena 24,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja žohara i mrava; Žohari i mravi sinantropni štetnici; Rezistentnost žohara i mrava na insekticide i biotestovi; Organizacija dezinsekcijskih postupaka u nekom objektu; Integralno suzbijanje žohara i mrava; Žohari i mravi u pekarskoj i mlinarskoj industriji te skladištima; Žohari i mravi u proizvodnji namirnica animalnog podrijetla (štale, peradarnici, valionice, skladištenje i pohrana itd.); Termiti, opasni štetnici drva; Oprema za aplikaciju pesticida.

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CIJELOVITO (INTEGRALNO) SUZBIJANJE ŠTETNIH GLODAVACA I MJERE ZAŠTITE OD PTICA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2008. godine, Knjiga A4 formata, ima 122 stranica, Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena i gospodarska važnost suzbijanja glodavaca i ekološko – javnozdravstveni problem ptica u urbanim sredinama; Naši sinantropni mišoliki glodavci; Rezistentnost glodavaca na rodenticide; Principi moderne deratizacije – integralni pristup; Praćenje populacije glodavaca i uvjeta okoliša u urbanim područjima; Provedba deratizacijskih postupaka – integralni pristup; Organizacija i provedba stručnog i inspekcijskog nadzora nad provedbom deratizacije; Specifičnosti suzbijanja štetnih glodavaca u podnim skladištima, silosima te na poljoprivrednim i šumskim površinama; Jesu li ptice suvremeni štetnici u urbanoj sredini?; Popis ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera – stanje 7. svibanj 2008.

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CIJELOVITO (INTEGRALNO) SUZBIJANJE SINANTROPNIH MUHA, OSA I STRŠLJENA TE LEPTIRA OD ZNAČAJA ZA TURISTIČKA PODRUČJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2008. godine, Knjiga A4 formata, ima 98 stranica, Cijena 24,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja muha; Značaj, rasprostranjenost, životni ciklus, biologija, etologija i ekologija sinantropnih muha; Problemi rezistencije kod muha; Cjelovito (integralno) suzbijanje muha; Ose i stršljeni. Leptiri značajni za turizam i boravak u prirodi (zlatokraj, gubar glavonja, borov četnjak gnjezdar); Način izrade Programa mjera i provedbenog plana; Ispunjavanje jednogodišnjeg zbirnog izvješća o provedenim obvezatnim DDD mjerama; Mjere zaštite tijekom primjene biocidnih pripravaka (insekticida); Popis ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera – stanje 17. rujan 2008.

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OBVEZATNA DEZINFEKCIJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2009. godine, Knjiga A4 formata, ima 86 stranica, Cijena 22,00 EUR
Smisao i primjena dezinfekcija; Uloga inspekcijskog nadzora u provođenju mjera dezinfekcijskih postupaka; Stručni nadzor provođenja mjera dezinfekcijskih postupaka; Praktična dezinfekcija u svakodnevici; Praktičan prikaz postupaka (mehanički, fizikalni, kemijski) kod pojavnosti; Praktična dezinfekcija u specifičnim situacijama; Dezinfekcija (dekontaminacija) bioloških agensa; Zbrinjavanje otpada koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite; Metode, postupci i primjena aparata u provođenju dezinfekcijskih postupaka; Dozvoljeni dezinficijensi u Republici Hrvatskoj

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OTROVNE, IRITANTNE ILI GADLJIVE ŽIVOTINJE I NETOPIRI”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2009. godine, Knjiga A4 formata, ima 116 stranica, Cijena 27,00 EUR
Istine i zablude o otrovnim ili neugodnim životinjama; Otrovni Arthropoda – pauci, štipavci, strige, dvojenoge ; Paederinae (Coleoptera); Krpelji od značaja za humanu medicinu; Stjenice; Buhe; Uši; Organizirani načini prevencije ušljivosti glave; Grinje; Gadljivi Arthropoda (stanovnici vlažnih staništa) u dekompenzaciji; Šišmiši (netopiri); Vodozemci, gmazovi i ljudi – kako živjeti zajedno; Medicinski postupci kod ugriza, uboda ili dodira s otrovnim lučevinama fanerotoksičnih ili kriptotoksičnih životinja

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRALNO) SUZBIJANJE ŠTETNIKA HRANE, USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PREDMETA OPĆE UPORABE TE MUZEJSKIH ŠTETNIKA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2010. godine, Knjiga A4 formata, ima 154 stranice, Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena i gospodarska važnost suzbijanja štetnika hrane i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Opća pravila o higijeni hrane za subjekte u poslovanju s hranom; Insekti – gospodarski štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i hrane; Grinje – štetnici hrane i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Plijesni i mikotoksini uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i hrane; Integralne mjere zaštite od štetnika hrane i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Prepoznavanje insekata u skladištima prema nastalim štetama; Štetni glodavci kao štetnici hrane i uskladištenih poljoprivrednih prozvoda; Štetnici hrane u domaćinstvu i njihovo suzbijanje; Metode otkrivanja kukaca u skladištima poljoprivrednih proizvoda i hrane te u domaćinstvu; Alergije uzrokovane skladišnim štetnicima; Insekti – štetnici tkanina, odjevnih, dekorativnih ili muzejskih predmeta te kože, perja i njihovih prerađevina; Insekti – štetnici drva i papira (izuzev termita)

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA U HACCP, HALAL I KOSHER SUSTAVU”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2010. godine, Knjiga A4 formata, ima 150 stranice, Cijena 27,00 EUR
Održavanje higijene hrane i sigurno rukovanje hranom; Osnovna načela HACCP i DDD mjere; Službene kontrole nadležne inspekcije u subjektima koji posluju s hranom; Implementacija HACCP sustava u objektima u kojima se priprema i poslužuje hrana; Implementacija HACCP sustava u objektima u kojima se proizvodi hrana animalnog i biljnog podrijetla; Praktičan primjer DDD nadzora i radnih postupaka u konditorskoj proizvodnji prema načelima HACCP; Kašrut כשרות – – židovski propisi o ishrani; HALAL standard u sustavu sigurnosti hrane; Primjena integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću vode za piće u javnoj vodoopskrbi (ISO 9001/ ISO 14001/ HACCP); DDD mjere kao potencijalni rizik pri uvođenju standarda u objektima u kojima se proizvodi, priprema i poslužuje hrana

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OSNOVNI PRINCIPI PROVEDBE DDD MJERA U PRAKSI”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2011. godine, Knjiga A4 formata, ima 130 stranice, Cijena 27,00 EUR
Važnost provođenja obveznih DDD mjera; Važnost provođenja obveznih DDD mjera u objektima u poslovanju s hranom; Osnovni principi provedbe DDD mjera kao općih mjera; Osnovni principi provedbe DDD mjera kao posebnih mjera; Asanacija (sanitacija) kao trajni opći obvezujući postupak za sve sudionike u urbanom i ruralnom okruženju; Postupci i tehnike primjene pesticida – biocida u provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; Rezistencija štetnika na pesticide; Dopuštene i zabranjene aktivne tvari u biocidnim pripravcima i sredstvima za zaštitu bilja; Dinamika provedbe DDD mjera; Kako smanjiti rizik tijekom primjene pesticida?; Ispunjavanje obrazaca, evidencija i izvješća o provedenim DDD mjerama i potrošnji kemikalija; Pod kojim uvjetima netko smije provoditi obvezne DDD mjere u Republici Hrvatskoj (javno zdravstvo i komunalna higijena i/ili veterina i/ili zaštita bilja)?

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRALNO) SUZBIJANJE KOMARACA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2011. godine, Knjiga A4 formata, ima 102 stranice, Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja komaraca i nevida; Osnovno što moramo znati o komarcima i nevidima; Biologija i ekologija najznačajnijih vrsta komaraca u Hrvatskoj; Ličinke i kukuljice komaraca najrasprostranjenijih vrsta u Hrvatskoj; Asanacijsko – sanitacijske mjere u okolišu te suzbijanje ličinki i krilatica neagresivnim postupcima; Izvid terena – pregled površina i prostora te određivanje „kritičnih točaka” urbanih i semiurbanih te poplavnih (ili akumulacijskih) legla komaraca; Metode uzorkovanja komaraca; Metode suzbijanja ličinki komaraca i krilatica; Protokol za suzbijanje komaraca; Edukacija jedinica lokalne samouprave i građana; Zašto se ne preporučuje avio tretiranje kao metoda suzbijanja komaraca?

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OPASNOSTI TIJEKOM PROVOĐENJA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I FUMIGACIJE – osnove o postupcima fumigacije koje moraju poznavati svi ovlašteni izvoditelji DDD mjera”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2012. godine, Knjiga A4 formata, ima 90 stranica, Cijena 27,00 EUR
Opasnosti od primjene pesticida provedbom mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije; Ostaci piretroida u hrani i na predmetima opće uporabe nakon provedenih mjera dezinsekcije; Toksikološka svojstva i klinička slika otrovanja najčešće korištenim dezinficijensima, insekticidima, fumigantima i rodenticidima; Što je to fumigacija?; Rezistentnost štetnika na fosfin i biotestovi; Fumiganti registrirani u Hrvatskoj; Drugi pesticidi s fumigantnim djelovanjem; Postupci kad nije moguće obaviti fumigaciju

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŽOHARA, ZRIKAVACA, MRAVA I TERMITA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2012. godine, Knjiga A4 formata, ima 96 strana, Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja žohara i mrava; Obvezna dezinsekcija sukladno važećim zakonskim propisima; Žohari, zrikavci i mravi sinantropni štetnici; Rezistentnost žohara, mrava i termita na insekticide i biotestovi; Cjelovito (integrirano) suzbijanje žohara i mrava; Žohari, zrikavci (šturci) i mravi u pekarskoj i mlinarskoj industriji te skladištima poljoprivrednih proizvoda; Strategija suzbijanja žohara u nekom prehrambeno – industrijskom pogonu kombiniranom dezinsekcijom i primjenom hranjivih gelova; Organizacija dezinsekcijskih postupaka u objektu u poslovanju s hranom sukladno „Vodiču dobre higijenske prakse“ i „HACCP vodiču – praktična provedba načela HACCP sustava za ugostiteljske objekte“; Termiti, opasni štetnici drva

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŠTETNIH GLODAVACA I MJERE ZAŠTITE OD PTICA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2013. godine, Knjiga A4 formata, ima 122 strane. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena i gospodarska važnost suzbijanja glodavaca i ekološko – javnozdravstveni problem ptica u urbanim sredinama; Sinantropni mišoliki glodavci; Biološka svojstva nekih naših urbanih vrsta ptica i životni prostor; Inteligencija i komunikacija štakora – kratki osvrt; Koliko su miševi pametni?; Zabilježeni slučajevi pomora ptica u svijetu; Neke od razlika između urbanih i ruralnih ptica; Rezistentnost glodavaca na antikoagulantne rodenticide; Principi moderne deratizacije – integrirani pristup; Praktična provedba deratizacijskih postupaka – integrirani pristup; Uporaba zatrovanih mamaca u subjektima u poslovanju s hranom; Nestručno provođenje mjera deratizacije u i oko stambenih objekata; Moguća trovanja antikoagulantima tijekom sustavne deratizacije – neuobičajeni kontakti s glodavcima; Nekoliko praktičnih savjeta (natuknica) za preventivnu borbu protiv glodavaca u kući i neposrednoj okolici; Čišćenje (dekontaminacija) nakon pojave glodavaca

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE SINANTROPNIH MUHA, OSA I STRŠLJENA TE LEPTIRA OD ZNAČAJA ZA TURISTIČKA PODRUČJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2013. godine, Knjiga A4 formata, ima 88 strana. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja muha ; Muhe, primarni i sekundarni sinantropi; Rezistencija kod muha; Cjeloviti (integrirani) pristup suzbijanju muha – osnovni principi za praktična rješenja (I. dio) – Sanitacija okoliša – osnova integriranog pristupa; Cjeloviti (integrirani) pristup suzbijanju muha – osnovni principi za praktična rješenja (II. dio) – Primjena larvicida, mamaca i premaza kao sredstva muscidnog i ekološkog izbora u suzbijanju mladih razvojnih stadija i odraslih oblika; Cjeloviti (integrirani) pristup suzbijanju muha – osnovni principi za praktična rješenja (III. dio) – Postupci suzbijanja ako ranije sanacijske i larvicidne mjere nisu polućile uspjeh – palijativni postupci; Ose, stršljeni, bumbari, korisnost i štete; Leptiri, gusjenice ili njihovi dijelovi (gubar, zlatokraj, borov četnjak gnijezdar) – uzročnici alergijskih pojava u slučajnom kontaktu

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OBVEZATNA DEZINFEKCIJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2014. godine, Knjiga A4 formata, ima 84 strane. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost dezinfekcijskih mjera; Inspekcijski nadzor u provođenju mjera dezinfekcijskih postupaka; Praktična dezinfekcija u svakodnevici; Sanitacijski postupci preduvjetnog programa sustava samokontrole u objektima za proizvodnju hrane; Praktičan prikaz postupaka kod pojavnosti legioneloze u hotelskim i drugim prostorima (kampovi, marine i dr.); Praktična dezinfekcija u specifičnim situacijama – putokaz za budućnost; Zbrinjavanje otpada koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite; Način provođenja dezinfekcijskih postupaka te dozvoljeni dezinficijensi u Republici Hrvatskoj

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OTROVNE, IRITANTNE ILI GADLJIVE ŽIVOTINJE I NETOPIRI”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2014. godine, Knjiga A4 formata, ima 100 strana. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstveni i higijenski značaj suzbijanja otrovnih, gadljivih i iritantnih životinja; Otrovni Arthropoda – pauci, štipavci, strige, dvojenoge; Krpelji i tekuti; Stjenice; Uši i buhe; Grinje; Člankonošci (Arthropoda) – stanovnici vlažnih staništa u dekompenzaciji; Šišmiši (netopiri)

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŠTETNIKA HRANE, USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PREDMETA OPĆE UPORABE TE MUZEJSKIH ŠTETNIKA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj2015. godine, Knjiga A4 formata, ima 132 strana. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena i gospodarska važnost suzbijanja štetnika hrane i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Opća pravila o higijeni hrane za subjekte u poslovanju s hranom; Kukci – gospodarski štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i hrane te prepoznavanje prema nastalim štetama; Grinje – štetnici hrane i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Štetnici hrane u domaćinstvu i njihovo suzbijanje; Metode otkrivanja kukaca u skladištima poljoprivrednih proizvoda i hrane te u domaćinstvu; Integrirane mjere zaštite od štetnika hrane i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Alergije uzrokovane skladišnim štetnicima; Kukci – štetnici tkanina, odjevnih, dekorativnih i muzejskih predmeta te kože, perja i njihovih prerađevina; Kukci – štetnici drva i papira (izuzev termita)

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA U HACCP SUSTAVU”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2015. godine, Knjiga A4 formata, ima 129 strana. Cijena 27,00 EUR
Održavanje higijene hrane i sigurno rukovanje hranom; Službene kontrole nadležne inspekcije u subjektima koji posluju s hranom; Osnovna načela HACCP; Provedba DDD mjera prema HACCP načelima; Implementacija HACCP sustava u objektima u kojima se priprema i poslužuje hrana; Implementacija HACCP sustava u objektima u kojima se PROIZVODI hrana animalnog i biljnog podrijetla; Implementacija HACCP sustava za trgovačke objekte u poslovanju s hranom te pekarstvo; Praktičan primjer DDD nadzora i radnih postupaka u konditorskoj proizvodnji prema načelima HACCP; Provedba DDD nadzora i radnih postupaka u mljekarskoj proizvodnji prema načelima HACCP; Primjena integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću vode za piće u javnoj vodoopskrbi (ISO 9001/ ISO 14001/ HACCP)

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OSNOVNI PRINCIPI PROVEDBE DDD MJERA U PRAKSI”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2016. godine, Knjiga A4 formata, ima 126 strana. Cijena 27,00 EUR
Važnost provođenja obveznih DDD mjera; Važnost provođenja obveznih DDD mjera u objektima u poslovanju s hranom; Osnovni principi provedbe DDD mjera kao općih mjera; Osnovni principi provedbe DDD mjera kao posebnih mjera; Asanacija (sanitacija) kao trajni opći obvezujući postupak za sve sudionike u urbanom i ruralnom okruženju; Postupci i tehnike primjene pesticida – biocida u provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; Rezistencija štetnika na pesticide; Dopuštene i zabranjene aktivne tvari u biocidnim proizvodima i sredstvima za zaštitu bilja te ograničenja kod uporabe zatrovanih mamaca; Dinamika provedbe DDD mjera; Kako smanjiti rizik tijekom primjene pesticida?; Obveze odgovornih osoba i izvoditelja obvezatnih DDD mjera te ispunjavanje obrazaca, evidencija i izvješća o provedenim DDD mjerama i potrošnji kemikalija

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE KOMARACA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2016. godine, Knjiga A4 formata, ima 135 strana. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja komaraca i nevida u Hrvatskoj; Temelj suzbijanja u zakonskoj regulativi; Što moramo znati o komarcima i nevidima; Biologija i ekologija novih invanzivnih vrsta komaraca u Republici Hrvatskoj; Ličinke i kukuljice komaraca najrasprostranjenijih vrsta u Hrvatskoj; Asanacijsko – sanitacijske mjere u suzbijanju ličinki i krilatica neagresivnim postupcima te pasivna primjena repelentno-insekticidne impregnacije; Izvid terena – pregled površina i prostora te određivanje područja urbanih i poplavnih staništa komaraca; Metode uzorkovanja komaraca; Metode suzbijanja ličinki komaraca i krilatica u praksi s naglaskom na vrstu Aedes Albopictus; Znanstveno utvrđene metode monitoringa komaraca; Protokol za suzbijanje komaraca; Edukacija jedinica lokalne samouprave i građana

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OPASNOSTI TIJEKOM PROVOĐENJA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I FUMIGACIJE”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2017. godine, Knjiga A4 formata, ima 92 strane. Cijena 27,00 EUR
Dozvoljene maksimalne koncentracije pesticida i opasnosti od nepravilne primjene; Opasnosti kod provođenja DDD mjera uporabom kemijskih sredstava u subjektima u poslovanju s hranom; Higijensko-sanitarne opasnosti kod neposrednog provođenja DDD mjera s osvrtom na Međunarodne norme za hranu (IFS standard) u proizvodnji hrane životinjskog; S kojim se sve mogućnim opasnostima na radu suočavaju izvoditelji tijekom provedbe DDD mjera; Toksikološka svojstva i klinička slika otrovanja najčešće korištenim dezinficijensima, insekticidima, fumigantima i rodenticidima; Opasnosti tijekom provođenja DDD mjera u izvanrednim okolnostima; Suzbijanje skladišnih štetnika fumigacijom ili primjenom vrućeg zraka; Rezistentnost štetnika na fosfin i biotestovi; Drugi insekticidi s visokim tlakom para tzv. “fumigacijskog“ učinka i botanički insekticidi

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŽOHARA, ZRIKAVACA, MRAVA I TERMITA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2017. godine, Knjiga A4 formata, ima 96 strana. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja žohara i mrava; Obvezna dezinsekcija sukladno važećim zakonskim propisima; Žohari i zrikavci – biologija sinantropnih vrsta Hrvatske; Mravi sinantropni štetnici; Rezistentnost žohara, mrava i termita na insekticide i biotestovi ; Cjelovito (integrirano) suzbijanje žohara, zrikavaca i mrava; Žohari, šturci i mravi u pekarskoj i mlinarskoj industriji te skladištima poljoprivrednih proizvoda; Organizacija dezinsekcijskih postupaka u objektu u poslovanju s hranom sukladno zakonskim propisima i HACCP sustavu – praktična primjena; Termiti, opasni štetnici drva; Obavijest o novom invanzivnom šumskom štetniku i mogućem urbanom molestantu Hrastova mrežasta stjenica, Corythucha arcuata (Say, 1832) – nova invazivna vrsta osvaja Hrvatsku

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŠTETNIH GLODAVACA I MJERE ZAŠTITE OD PTICA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2018. godine, Knjiga A4 formata, ima 100 strana. Cijena 27,00 
Javnozdravstvena i gospodarska važnost suzbijanja glodavaca i ekološko – javnozdravstveni problem ptica u urbanim sredinama; Novine kod registracije rodenticidnih mamaca i ograničenja kod uporabe raznih formulacija; Rezistentnost glodavaca na antikoagulantne rodenticide; Biologija sinantropnih glodavaca; Praktična provedba deratizacijskih postupaka – integrirani pristup; Praćenje štetnih glodavaca i uvjeta okoliša u naseljima; Uporaba zatrovanih mamaca u subjektima u poslovanju s hranom; Šumski glodavci kao rezervoari zoonoza i mjere zaštite; Ptice kao štetnici u urbanoj sredini i mjere zaštite

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE SINANTROPNIH MUHA, OSA I STRŠLJENA TE LEPTIRA OD ZNAČAJA ZA TURISTIČKA PODRUČJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2018. godine, Knjiga A4 formata, ima 92 strane. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja muha; Muhe – biologija naših najčešćih sinantropnih vrsta; Rezistencija kod muha; Sanitacija okoliša – osnova integriranog pristupa suzbijanja muha; Primjena larvicida, mamaca i premaza te adulticidni postupci integriranog suzbijanja muha; Ose, stršljeni, bumbari, korisnost i štete; Leptiri, gusjenice ili njihovi dijelovi (zlatokraj, gubar glavonja, borov četnjak) – uzročnici alergijskih pojava u slučajnom kontaktu

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OBVEZATNA DEZINFEKCIJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2019. godine, Knjiga A4 formata, ima 88 strane. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost dezinfekcijskih mjera, Praktična dezinfekcija sukladno važećim zakonskim propisima, Suvremene smjernice provođenja sanitacijskih postupaka preduvjetnog programa sustava samokontrole u objektima za proizvodnju hrane, Dezinfekcijska rješenja u instalacijama pitke i potrošne tople vode i uvjeti njihove primjene, Praktičan prikaz postupaka kod pojave legionele u zdravstvenim i turističko-ugostiteljskim objektima, Obvezna dezinfekcija pri sumnji na trovanje hranom, Dezinfekcija u izvanrednim situacijama, Način provođenja dezinfekcijskih postupaka te dozvoljeni dezinficijensi u Republici Hrvatskoj

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “SUZBIJANJE OSTALIH SEZONSKI NAPASNIH ČLANKONOŽACA, UZROČNIKA ALERGIJSKIH REAKCIJA I REPELENTNA ZAŠTITA OD ZMIJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2019. godine, Knjiga A4 formata, ima 112 strana. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstveni i higijenski značaj suzbijanja sezonski štetnih (opasnih) člankonožaca i uzročnika alergijskih reakcija; Otrovni Arthropoda - pauci, štipavci, strige, dvojenoge; Krpelji i tekuti; Stjenice; Uši i buhe; Grinje; Azijske božje ovčice, kornjaši Paederinae, uholaže, babure i skokuni; Zmije, drugi gmazovi i vodozemci - suživot s čovjekom

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “ CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŠTETNIKA HRANE, USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, PREDMETA OPĆE UPORABE TE MUZEJSKIH ŠTETNIKA ”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2020. godine, Knjiga A4 formata, ima 136 strana. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena i gospodarska važnost suzbijanja štetnika hrane i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Opća pravila o higijeni hrane za subjekte u poslovanju s hranom; Kukci - gospodarski štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i hrane te prepoznavanje prema nastalim štetama; Grinje - štetnici hrane i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda; Alergije uzrokovane skladišnim štetnicima; Metode otkrivanja kukaca u skladištima poljoprivrednih proizvoda i hrane te u domaćinstvu; Integrirane mjere zaštite hrane i uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetnika; Nanoformulacije - novo oružje u borbi protiv skladišnih štetnika; Štetnici hrane u domaćinstvu i njihovo suzbijanje; Štetnici tkanina, odjevnih, dekorativnih i muzejskih predmeta, kože, perja i njihovih prerađevina; Kukci - štetnici drva i papira (izuzev termita)

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA U HACCP SUSTAVU”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2020. godine, Knjiga A4 formata, ima 96 strana. Cijena 27,00 EUR
Održavanje higijene hrane i sigurno rukovanje hranom; Službene kontrole nadležne inspekcije u subjektima koji posluju s hranom; Osnovna načela HACCP; Provedba DDD mjera prema HACCP načelima; Implementacija HACCP sustava u objektima u kojima se priprema, poslužuje i prodaje hrana; Implementacija HACCP sustava u objektima u kojima se proizvodi hrana animalnog i biljnog podrijetla; Provedba DDD nadzora i radnih postupaka u mljekarskoj proizvodnji prema načelima HACCP; Primjena integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću vode za ljudsku potrošnju u javnoj vodoopskrbi (ISO 9001/ ISO 14001/ HRN EN 15975-2:2013)

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OSNOVNI PRINCIPI PROVEDBE DDD MJERA U PRAKSI”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2021. godine, Knjiga A4 formata, ima 82 strana. Cijena 27,00 EUR
Važnost provođenja obveznih DDD mjera; Osnovni principi provedbe općih DDD mjera; Osnovni principi provedbe posebnih DDD mjera; Asanacija (sanitacija) kao trajni opći obvezujući postupak za sve sudionike u urbanom i ruralnom okruženju; Postupci, tehnike i rizici primjene pesticida te dinamika provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; Rezistencija štetnika na pesticide; Dopuštene i zabranjene aktivne tvari u biocidnim proizvodima i sredstvima za zaštitu bilja te ograničenja kod uporabe zatrovanih mamaca; Obveze odgovornih osoba i izvoditelja obvezatnih DDD mjera te ispunjavanje obrazaca, evidencija i izvješća o provedenim DDD mjerama i potrošnji kemikalija

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE KOMARACA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2021. godine, Knjiga A4 formata, ima 130 strana. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja komaraca i nevida; Temelj suzbijanja u zakonskoj regulativi; Biologija i ekologija komaraca; Ličinke i kukuljice komaraca najrasprostranjenijih vrsta u Hrvatskoj; Izvid terena - pregled površina i prostora te određivanje područja urbanih i poplavnih staništa komaraca; Metode uzorkovanja i monitoringa komaraca; Asanacijsko - sanacijske mjere u suzbijanju komaraca i primjena repelenata; Protokol za suzbijanje komaraca; Praktični plan nadzora i suzbijanja invazivne vrste komaraca Aedes albopictus u Europi - kako poboljšati mjere u Hrvatskoj?; Biologija i ekologija nevida (papatača)

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OPASNOSTI TIJEKOM PROVOĐENJA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I FUMIGACIJE”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2022. godine, Knjiga A4 formata, ima 84 stranice. Cijena 27,00 EUR
Dozvoljene maksimalne koncentracije pesticida i opasnosti od nepravilne primjene; Toksikološka svojstva i klinička slika otrovanja najčešće korištenim dezinficijensima, insekticidima, fumigantima i rodenticidima; Opasnosti kod provođenja dezinfekcije i dezinsekcije uporabom kemijskih sredstava u subjektima u poslovanju s hranom; Moguće opasnosti u radu s kojima se suočavaju izvoditelji tijekom provedbe DDD mjera; Opasnosti tijekom provođenja DDD mjera u izvanrednim okolnostima; Fumigacija i fumiganti, primjena fumigacije u suzbijanju skladišnih štetnika i štetnika hrane; Rezistentnost štetnika na fosfin i biotestovi; Drugi insekticidi s visokim tlakom para tzv. “fumigacijskog“ učinka i botanički insekticidi

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŽOHARA, ZRIKAVACA, MRAVA I TERMITA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2022. godine, Knjiga A4 formata, ima 84 stranice. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja žohara i mrava; Žohari i zrikavci – biologija sinantropnih vrsta Hrvatske; Mravi sinantropni štetnici; Rezistentnost žohara, mrava i termita na insekticide i biotestovi; Cjelovito (integrirano) suzbijanje žohara, zrikavaca i mrava; Žohari, mravi i zrikavci (šturci) u pekarskoj i mlinarskoj industriji te skladištima poljoprivrednih proizvoda; Organizacija dezinsekcijskih postupaka u objektu u poslovanju s hranom sukladno zakonskim propisima i HACCP sustavu - praktična primjena; Termiti, opasni štetnici drva

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE ŠTETNIH GLODAVACA I MJERE ZAŠTITE OD PTICA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2023. godine, Knjiga A4 formata, ima 114 stranica. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena i gospodarska važnost suzbijanja glodavaca i ekološko - javnozdravstveni problem ptica u urbanim sredinama; Biologija sinantropnih glodavaca; Praktična provedba deratizacijskih postupaka - integrirani pristup; Praćenje štetnih glodavaca i uvjeta okoliša u naseljima; Uporaba zatrovanih mamaca u objektima subjekata u poslovanju s hranom; Rezistentnost glodavaca na antikoagulantne rodenticide; Šumski glodavci kao rezervoari zoonoza i mjere zaštite; Ptice kao štetnici u urbanoj sredini i mjere zaštite

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “CJELOVITO (INTEGRIRANO) SUZBIJANJE SINANTROPNIH MUHA, OSA I STRŠLJENA TE LEPTIRA OD ZNAČAJA ZA TURISTIČKA PODRUČJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, listopad 2023. godine, Knjiga A4 formata, ima 88 stranica. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost suzbijanja muha; Muhe – biologija naših najčešćih sinantropnih vrsta; Primjena larvicida, mamaca i premaza te adulticidni postupci integriranog suzbijanja muha; Rezistencija kod muha; Sanitacija okoliša - osnova integriranog pristupa suzbijanja muha; Ose, stršljeni, bumbari, korisnost i štete; Leptiri, gusjenice ili njihovi dijelovi (zlatokraj, gubar glavonja, borov četnjak) - uzročnici alergijskih pojava u slučajnom kontaktu

ZBORNIK RADOVA PREDAVANJA DDD TRAJNE EDUKACIJE “OBVEZATNA DEZINFEKCIJA”
Zbornik radova predavanja, Zagreb, svibanj 2024. godine, Knjiga A4 formata, ima 84 stranice. Cijena 27,00 EUR
Javnozdravstvena važnost dezinfekcijskih mjera; Praktična dezinfekcija sukladno važećim zakonskim propisima; Suvremene smjernice provođenja sanitacijskih postupaka preduvjetnog programa sustava samokontrole u objektima za proizvodnju hrane; Dezinfekcijska rješenja u instalacijama pitke i potrošne tople vode i uvjeti njihove primjene; Praktičan prikaz postupaka kod pojave legionele u zdravstvenim i turističko-ugostiteljskim objektima; Obvezna dezinfekcija pri sumnji na trovanje hranom          ; Dezinfekcija u izvanrednim situacijama; Način provođenja dezinfekcijskih postupaka te dozvoljeni dezinficijensi u Republici Hrvatskoj

 

CIP zapisi svih zbornika radova obvezne DDD Trajne edukacije dostupni su u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod dodijeljenim brojem te ISBN.


Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost na knjige porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 5%, a na periodične tiskovine porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 13%.

Troškovi poštarine (GLS) za isporuke u Hrvatskoj su uračunati za narudžbe veće od 70,00 EUR (bez PDV-a). Cijena poštarine za inozemstvo fakturira se prema važećem cjeniku GLS.

Narudžbu možete poslati faxom na broj +385 (0)1 2333 548 ili putem el. pošte na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Molimo navesti slijedeće podatke:

– naziv tvrtke / ustanove

– ulica i broj

– mjesto i poštanski broj

– osobni identifikacijski broj (OIB) pravne ili fizičke osobe

– ime osobe koja naručuje

– telefon

– fax

- e-adresu za zaprimanje e-računa.


Slanjem pisane narudžbe izjavljujem/potvrđujem da sam suglasan/na da trgovačkom društvu KORUNIĆ d.o.o. Zagreb dobrovoljno stavljam na raspolaganje svoje privatne podatke i podatke trgovačkog društva koje predstavljam ili zastupam. Također dozvoljavam da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s KORUNIĆ d.o.o. Zagreb. KORUNIĆ d.o.o. Zagreb se obvezuje pružati zaštitu navedenih osobnih podataka na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema kupcima, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovi privatni podaci uklone iz elektronske aplikacije „FakturaM.Win.appref-ms“ u vlasništvu KORUNIĆ d.o.o. Zagreb. Svi privatni podaci o korisnicima strogo se čuvaju sukladno važećoj Općoj Uredbi o zaštiti podataka – GDPR i dostupni su samo djelatnicima KORUNIĆ d.o.o. Zagreb kojima su ti podaci nužni za obavljanje djelatnosti te su odgovorni za poštivanje načela zaštite privatnosti. Skupljanje i obrada osobnih podataka NE uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj niti u inozemstvu. Naručitelj je suglasan da KORUNIĆ d.o.o. Zagreb u skladu s navedenim uvjetima, koristi ovdje navedene osobne i/ili podatke trgovačkog društva koje predstavljam ili zastupam trajno, tj. do odjave društva KORUNIĆ d.o.o. kao poslovnog subjekta u nadležnom Trgovačkom sudu.