DDD i ZUPP seminari

U Hrvatskoj je prve seminare o zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP) početkom 70–ih godina prošlog stoljeća organizirao Zavod za zoologiju poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Zlatka Korunića*.

————— 

* dr. sc. Zlatko Korunić je agronom-entomolog, hrvatsko-kanadski znanstvenik svjetskog glasa koji u svojoj bogatoj 55-ogodišnjoj međunarodnoj znanstvenoj karijeri ima više od 200 objavljenih znanstveno-stručno-preglednih radova, objavljenih nekoliko stručnih knjiga i priručnika, autor poglavlja u nekoliko knjiga i atlasa, stručni recenzent u brojnim međunarodnim publikacijama i zbornicima radova seminara/kongresa, izumitelj nekoliko prirodnih insekticida, od 70.-tih godina prošlog stoljeća pokretač brojnih hrvatskih i međunarodnih znanstvenih projekata, citiran je nekoliko tisuća puta u međunarodnoj znanstvenoj zajednici itd. itd.

—————

Organizaciju seminara 80-ih godina prošlog stoljeća preuzela je Poslovna zajednica EKOSAN (udruženje DDD tvrtki s područja bivše države) te nakon toga tvrtka AGROKONTROLA Zagreb, također pod vodstvom dr. sc. Zlatka Korunića.

Nakon osamostavljivanja Republike Hrvatske u cijelosti samostalnom organizacijom znanstveno-stručno-edukativnih seminara s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “DDD i ZUPP” tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb (Zlatko Korunić i Javorka Korunić) od 1991. godine nastavljaju dugogodišnju kontinuiranu tradiciju od skoro 50 godina izravnog povezivanja znanosti i prakse u području djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (ZUPP).

Na gotovo svim seminarima na temu DDD i ZUPP sudjelovali su i predavali poznati i priznati eksperti koji su gotovo cijelu svoju poslovnu karijeru posvetili unapređenju ove djelatnosti, kao npr.: dr. sc. Zlatko Korunić, dr. sc. Darka Hamel, Josip Bakić, dipl. ing. biolog., pokojni prof. dr. sc. Radovan Pleština (WHO), prof. dr. sc. Ivan Vodopija, dr. sc. Bara Vinković, prof. dr. sc. Marija Vučemilo, prof. dr. sc. Franjo Plavišić, prim. mr. sc. Željko Bakaić, Darko Krajcar, sanit. inž. te brojni drugi, novije generacije, poznatih i priznatih hrvatskih, a neki od njih i svjetskih stručnjaka.
Od 1991. godine do današnjeg dana tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb organizirala je više od 30 znanstveno-stručno-edukativnih seminara s međunarodnim sudjelovanjem pod zajedničkim nazivom „DDD i ZUPP“.

Prisutnost velikog broja eminentnih stručnjaka različitih profila (liječnici, epidemiolozi, biolozi, djelatnici sanitarne struke, veterinari, agronomi, entomolozi, šumari, kemičari, toksikolozi, ekolozi itd.) iz područja javnog zdravstva, veterine, zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda te zaštite šuma potvrđuje značaj „DDD i ZUPP“ seminara u poticanju interdisciplinarnosti djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i zaštite šuma.

Na većini „DDD i ZUPP“ seminara sudjeluju i stručnjaci iz zemalja s područja bivše države (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora), a na brojnim seminarima sudionici su bili i iz Italije, Mađarske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Grčke, USA, Izraela, Kanade, Portugala, Poljske, Češke, Mađarske i dr.

Tradicionalno, povodom održavanja svakog seminara objavljuje se Zbornik radova u kojem su objavljeni gotovi svi radovi prezentirani tijekom održavanja seminara što čini dostupnim sve prezentirane informacije posjednicima zbornika. Bitno je napomenuti da se, za razliku od brojnih drugih seminara, u zbornicima radova DDD i ZUPP seminara objavljuju cjeloviti radovi, a ne samo sažetci radova. Svaki rad u Zborniku radova seminara, bez obzira bio znanstveni ili stručni ili pregledni rad, je napisan prema strogim zahtjevima izdavača, sadrži literaturu i sažetak na engleskom. Iako se u zbornicima radova objavljuju izvorni tekstovi autora, svaki rad prolazi strogu i detaljnu proceduru stručne recenzije. Zbornici radova DDD i ZUPP seminara se uvijek pripremaju prije održavanja seminara i dijele sudionicima seminara tijekom prijave pa DDD i ZUPP seminari pripadaju u dobro pripremljene za slušatelje.

Zbornici radova DDD i ZUPP seminara uvršteni su u međunarodni upisnik ISSN ureda za Hrvatsku, tj. nacionalnog centra koji dodjeljuje ISSN broj hrvatskim serijskim publikacijama te stvara i održava zapise o tim publikacijama u međunarodnom upisniku.

Od 2004. godine sažetci radova na engleskom iz zbornika radova DDD i ZUPP seminara ideksiraju se u CAB Abstracts databasis (Commonwealth Agricultural Bureaux, danas CAB International), a od 2009. godine kao cjelovito izdanje u CABI Full Text databasis čime svi koji objavljuju radove u Zborniku imaju mogućnost dobivanja bodova u tzv. sekundarnim publikacijama radi ostvarivanja uvjeta za znanstveno napredovanje u zvanju.

Zahvaljujući navedenoj višedesetljetnoj kontinuiranoj tradiciji održavanja seminara na temu DDD i ZUPP te publiciranja brojnih visoko vrijednih zbornika radova seminara Republiku Hrvatsku svrstava u sam svjetski vrh zemalja koje doprinose unapređenju ove iznimno značajne djelatnosti čime bi se kao jedna mala i mlada država trebali svakako svi ponositi!

BODOVANJE SUDJELOVANJA NA DDD i ZUPP SEMINARIMA

– za veterinare – sudjelovanje na “DDD i ZUPP” seminarima vrednuje prema Pravilniku o stručnom  usavršavanju   veterinara, čl. 7., točka 2. i Statutu HVK (aktivno sudjelovanje – 4 boda, pasivno sudjelovanje – 2 boda).
– za liječnike – na osnovi Odluke Hrvatske liječničke komore, predavačima na seminarima “DDD i ZUPP” dodijeljuje se 15 bodova, a slušačima 11 bodova.
– za sudionike sanitarne struke – na osnovi Odluke Hrvatske komore zdravstvenih radnika, predavačima na seminarima “DDD i ZUPP” dodijeljuje se 12 bodova, a polaznicima 8 bodova.

Održani znanstveno-stručno-edukativni DDD i ZUPP seminari s međunardonim sudjelovanjem u organizaciji KORUNIĆ d.o.o. Zagreb:

1. ZUPP’93 – Za ekološki prihvatljivu zaštitu uskladištenih žitarica, Stubičke Toplice, 24.- 26. ožujak 1993. godine
2. ZUPP’93, Stubičke Toplice, 7. – 8. lipanj 1993. godine
3. DDD u urbanoj sredini i zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Malinska, 23. – 25. veljače 1994. godine
4. ZUPP’94 – Sačuvati više, bolje i sigurnije, Novi Vinodolski, 9. – 11. ožujak 1994. godine

5. ZUPP’95 – ekološki prihvatljiva zaštita žitarica, St. Toplice, 15. – 17. ožujak 1995. god.

6. Urbana DDD djelatnost – danas za bolje sutra, St. Toplice, 1. – 2. veljače 1996. godine

7. ZUPP’96 – Novine u zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda – alterantive, Stubičke Toplice, 20. – 21. lipanj 1996. godine

8. ZUPP’97 – Vrijeme promjena, Malinska, 4. – 6. lipanj 1997. godine
9. DDD’98 – Zašto? Gdje? Kada? Kako? Tko?, St. Toplice, 22. – 24. travanj 1998. godine
10. ZUPP’99 – Novine u području suzbijanja štetnika u skladištima poljoprivrednih proizvoda, Crikvenica, 14. – 16. travanj  1999. godine

11. DDD i ZUPP’2000 – Na ulasku u novi milenij, Poreč, 15. – 17. ožujak 2000. godine
12. NOVINE U DDD DJELATNOSTI, Zagreb, 22. ožujak 2000.
13. DDD i ZUPP 2001 – Novi pristup u novom mileniju, Poreč, 14.-16. ožujak 2001. god.
• Tehnička podrška Ministarstvu zdravstva u organizaciji GODIŠNJEG SASTANKA SANITARNIH INSPEKTORA, Šibenik, 4.-5. svibanj 2001. godine
14. DDD i ZUPP 2002 – svijet i mi, Poreč, 13. – 15. ožujak 2002.
15. DDD i ZUPP 2003 – stručnost prije svega, Poreč, 12.-14. ožujak 2003.
16. DDD i ZUPP 2004 – Da li smo spremni za Europu?, Rovinj, 17.-19. ožujak 2004.
17. DDD i ZUPP 2005 – sigurna uporaba pesticida, Rovinj, 16.-18. ožujak 2005.
18. DDD i ZUPP 2006 – bolje smjernice bolji rad, Dubrovnik, 15. – 17. ožujak 2006.
19. DDD i ZUPP 2007 – 60. obljetnica ustroja suvremene djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u Republici Hrvatskoj, Dubrovnik, 28. – 30. ožujak 2007.
20. DDD i ZUPP 2008 – globalno zatopljenje => biološke promjene, Šibenik, 2. – 4.4.2008. godine

21. DDD i ZUPP 2009 – slijedimo li svjetski razvoj, Zadar, 25. – 27.3.2009. godine

22. DDD i ZUPP 2010 – prvo desetljeće u novom stoljeću, Pula, 24. – 26.3.2010. godine
23. DDD i ZUPP 2011 – prva linija borbe protiv zaraznih bolesti, Pula, 22. – 25.3.2011. godine
24. DDD i ZUPP 2012 – integralni pristup, Split, 20. – 23.3.2012.

25. DDD i ZUPP 2013 – novi izazovi, Split, 2. – 5.4.2013. godine
26. DDD i ZUPP 2014 – jučer, danas, sutra, Split, 25. – 28.3.2014. godine
27. DDD i ZUPP 2015 – važnost u izvanrednim okolnostima, Moščenićka Draga, 24. – 27.3.2015. godine
28. DDD i ZUPP 2016 – nova ozračja, Mošćenička Draga, 5. – 8.4.2016. godine

29. DDD i ZUPP 2017 – 800. obljetnica od odlaska hrvatskih hospitalaca u Križarski rat i 70. obljetnica od ustroja državne DDD djelatnosti u Republici Hrvatskoj, Mošćenička Draga, 4. – 7.4.2017. godine
30. DDD i ZUPP 2018 – invazivne strane vrste – izazov struci, Novigrad, 3. do 6.4.2018. godine

31. DDD i ZUPP 2019 – otpad – ekološka niša, Novigrad, 26. do 29.3.2019. godine

32. DDD i ZUPP 2020 – Jedno zdravlje, Novi Vinodolski, 31.3. do 3.4.2020. godine (zbog epidemije novim koronavirusom seminar nije održan, ali je publiciran zbornik radova seminara)
33. DDD i ZUPP 2022 – DDD u novim epidemiološkim izazovima / Jedno zdravlje, Selce-Crikvenica, 2.5. do 6.5.2022. godine

34. DDD i ZUPP 2022 - javnozdravstvena odgovornost nekad i danas, Selce-Crikvenica, 18.4. do 21.4.2023. godine